NL07 INGB 0006 0198 11

Sport de wijk op! (Succesvol afgerond)

Sport is in onze samenleving heel belangrijk. Je leert er meer dan alleen het verkrijgen van een goede conditie. Samenwerken, organiseren, socialiseren en discipline zijn allemaal competenties die hierdoor positief beïnvloedt zullen worden.

Doormiddel van workshops op het gebied van basketbal, voetbal, zelfverdediging, en crossfit trainingen willen we de jongeren motiveren en inspireren meer aan sport te doen, maar ook meer gebruik te maken van de faciliteiten in de buurt zelf.

Stichting Live Your Talents wil in nauw overleg met de verschillende gebiedscommissies het plan samen tot uitvoering brengen.